Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 januari 2015

Enquête massaal in gevuld!!

Half januari liet D66 over het hele Oirschotse grondgebied zo’n 7.000 flyers verspreiden via het Weekjournaal om de inwoners op de hoogte te brengen van ons initiatief. Een enquête over een specifieke Oirschotse aangelegenheid.: “de Groene Corridor/de brug over het Wilhelminakanaal”. Het is een onderwerp dat zich uitstekend leent voor een referendum of enquête. Niet alleen omdat het onder de burgers leeft, maar zeker ook omdat de besluitvorming op gemeentelijk niveau plaatsvindt (op thema’s als aanhoudende verhoging van de huurtarieven of vrije artsenkeuze kan je op gemeentelijk niveau weinig invloed uitoefenen).

We zijn er ons van bewust geworden dat het formulier kleine onvolkomenheden bevatte, laat zeggen “beginnersfoutjes”. Wat we vooral wilden, was het voorkomen van een suggestieve vraagstelling en de privacy moest gewaarborgd zijn. Naar onze mening zijn we daarin geslaagd. Uit de massale deelname blijkt dat de inwoners bij Oirschotse onderwerpen gehoord willen worden en betrokkenheid tonen. Naar de burger luisteren en transparant zijn is voor D66 een vanzelfsprekendheid. Zoals het zich laat aanzien zullen we ongeveer 1.000 reacties ontvangen. Hiermee wordt aangetoond dat ons eerder voorgesteld referendum over dit item nooit weggestemd had mogen worden.

Niet alleen de aangekruiste keuze mogelijkheden maar ook de veelvuldig op schrift gestelde aanbevelingen en opmerkingen hebben ons nog een beter inzicht in de ideeën van de inwoners gegeven. We hebben geleerd van kritische opmerkingen en genoten van de persoonlijk contacten en de waarderingen. Deze enquête heeft ons nog dichter bij de burger gebracht en dat is precies wat D66 wil. Nu aan ons de taak om de verkregen informatie op een professionele manier te verwerken. Dat zal enige tijd vergen maar kwaliteit is in deze belangrijker dan snelheid. Daarna zullen wij dit resultaat in een duidelijk overzicht publiceren. De druk van 3 februari is er niet meer daar de raadsvergadering over dit onderwerp naar april is verschoven. We zullen er alles aan doen om de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden. Alle mensen die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen bedankt D66 heel hartelijk. Het is overweldigend.

Piet van Esch/Fractievoorzitter D66 afd. Oirschot