Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 februari 2018

Amendement: Subsidie Museum Kruysenhuis 2018 / gratis toegang

Amendement

 

Agendapunt: 18.I000172

Onderwerp: Subsidie Museum Kruysenhuis 2018

 

De gemeenteraad van Oirschot in vergadering bijeen op 27 februari 2018

Overwegende dat:

  • slechts een klein deel van de kosten van het museum wordt gedekt uit entreegelden;
  • wij de drempel, om de culturele beleving in het Museum Kruysenhuis te ervaren, zo laag mogelijk willen houden;
  • het bieden van een mogelijkheid om bij het verlaten van het museum een vrijwillige bijdrage te doen, bezoekers bewuster maakt van “wat het hen waard is”.

 

Besluit dat

  • het Museum Kruysenhuis de mogelijkheid krijgt om eenmalig 2000 Euro extra subsidie te ontvangen, mits zij de toegang voor haar bezoekers het komend jaar gratis maakt en hen een mogelijkheid biedt om een vrijwillige donatie te doen,
  • indien het museum dit voorstel accepteert, er op verscheidene wijze door gemeente gecommuniceerd wordt (minimaal in het Weekjournaal en via Visit Oirschot) dat het museum het komend jaar gratis te bezoeken is.
  • in mei 2019 geëvalueerd zal worden of deze regeling invloed heeft gehad op de bezoekersaantallen en op de inkomsten via vrijwillige bijdrage van bezoekers en al dan niet wordt uitgebreid naar onze andere musea.

 

 

 

Naam raadslid: Marienette Wemelsfelder

Naam fractie: D66