Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 februari 2018

Motie statiegeld alliantie / zwerfafval overgenomen door het college

Onderstaande motie werd door de volledige raad gesteund en is door het college overgenomen.

Motie:

De raad van de gemeente Oirschot in vergadering bijeen d.d.  27-02-2017

Overwegende dat:

  • Petflessen en blikjes een groot deel van het zwerfafval vormen.
  • Zwerfafval een probleem is voor mens, dier en milieu.
  • Oirschot als monument in het groen, belang hecht aan een schoon milieu.
  • Onderzoek aangeeft dat statiegeld op blikjes en petflessen substantieel zal bijdragen aan het verminderen van de plasticsoep en zwerfafval.
  • Er een statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org) is opgericht waarin organisaties uit België en Nederland (consumenten- en milieuorganisatie, vakbonden, bedrijven burgerinitiatieven, gemeentes) de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. Via deze organisatie vragen zij hun regering statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes.
  • Er reeds 29 gemeentes zijn die zich bij deze alliantie hebben aangesloten.
  • Met het recyclen van petflessen en blik de grote ambities op gebied van een circulaire economie dichterbij worden gebracht en minder CO2 wordt uitgestoten door minder verbranding.
  • Dat in landen (Duitsland, Denemarken, Noorwegen) waar dit systeem is ingevoerd het zwerfafval aanzienlijk is verminderd.
  • Vermindering van zwerfafval leidt tot minder kosten voor de gemeente voor opruimen.

 

En draagt het college op:

Namens de gemeente Oirschot steun uit te spreken voor de statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten.

 

D66

Marienette Wemelsfelder