Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 april 2019

De dilemma’s van de gemeenteraad, deel 1.

Een kleine meerderheid van de raad heeft in 2017 besloten dat de langzaam verkeersbrug tussen Moorland en het standaardplein moet komen.
Uitdrukkelijk is gesteld dat de brug geen cent meer mag kosten dan begroot.
Helaas blijkt dat de brug aanzienlijk duurder gaat worden.

Er is nu al heel veel geld uitgegeven terwijl er nog geen steen is gelegd.  Het college vraagt nu aan de raad een extra krediet van 735.000 Euro
en kunnen niet garanderen of er nog meer kosten komen. Voor de raad is dit  een groot dilemma, doorgaan of stoppen of een alternatief. Bij doorgaan is de vraag hoe gaat de raad deze overschrijding financieren? Is het fair om deze meer kosten op de hele gemeenschap af te wentelen? Zo niet is het dan beter om de brug te cancelen. Echter stoppen met bouwen van de brug gaat ook geld kosten. Maar de kosten zijn dan aanzienlijk minder. Hoe dan ook, wat het besluit ook wordt het gaat de gemeenschap geld kosten.Om de schade zo laag mogelijk te houden en toch een langzaam verkeersverbinding te maken is een alternatief die D66 al vaker heeft voorgesteld door de huidige Kempenbrug op te knappen en veilig te maken, wat overigens sowieso moet gebeuren, of nog beter uitvoering te geven volgens de visuele voorstelling die De Gewone man heeft gemaakt, een langzame verkeersbrug tegen de Kempenbrug aan. De kosten zijn dan aanzienlijk minder en er is toch een veilige langzaam verkeersverbinding tussen Moorland en het centrum

 

Harry Sauer, D66 Oirschot