Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 januari 2020

Energie-neutraal in 2040

Op initiatief van Marienette Wemelsfelder(D66) en met steun van Corine van Overdijk(VVD) heeft de raad unaniem een belangrijk amendement aangenomen.

Onderstaand het betoog van Marienette Wemelsfelder bij het indienen van het amendement.

In het raadsvoorstel van 28-1-202 staat dat we energieneutraal willen zijn in 2040. (Een jaartal dat overigens al een aantal keren is doorgeschoven). In ons beleidsprogramma staat dat we daar via een SMART* stappenplan, dus meetbaar en tijdsgebonden willen komen.
We horen graag van de portefeuillehouder, hoe zij ervoor gaat zorgen dat dat wat gedaan moet worden (anders dan de grootschalige opwekking want dat ligt bij de Kempen) in deze bestuursperiode ook gedaan wordt zodat 2040 haalbaar blijft voor volgende bestuursperiodes.
We missen verder in het voorstel aandacht voor de specifieke situatie waar momenten in relatie tot energiebesparing en energieopwekking vaak tegen aan lopen.
Verder stelt u in het voorstel dat u over een kleine 2 jaar naar de raad terugkomt. Dat vinden wij erg lang omdat het voorstel meer een eerste opzet lijkt dat een goed doordacht volledig plan.
Dus wij dienen een amendement in, waarin staat dat we het SMART stappenplan om energieneutraal te worden in 2040, graag in juni van dit jaar willen ontvangen waarbij we ook beleid willen zien gericht op de relatie tussen onze monumenten en het energievraagstuk.

*De letters van SMART staan voor:

  • Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel – Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch – Is het doel haalbaar?
  • Tijdgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?