Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 november 2020

Eindelijk stappenplan naar energieneutraal Oirschot

Op 24 november komt het in de gemeenteraad: een stappenplan op weg naar een energieneutraal Oirschot. Het lijkt misschien een nieuw onderwerp, maar dat is het niet.

Al begin jaren 70 kreeg de Club van Rome veel aandacht voor haar onderzoek en waarschuwingen over ons energieverbruik. In 2007 kwam Al Gore met zijn documentaire An inconvenient truth, waarin hij de relatie tussen de toename van de CO2-concentratie en de temperatuur in de afgelopen 650.000 jaar onweerlegbaar vastlegt. In een lange historische periode tot aan de industriële revolutie schommelde de CO2-concentratie tussen de 180 en 280 ppm (parts per million). Dat is het verschil tussen wel of geen ijstijd. Ten tijde van de documentaire wordt 380 ppm gemeten en inmiddels staat de teller boven de 411 ppm.

Klimaatverandering heeft voor iedereen gevolgen. Nederland zal bijvoorbeeld enorme investeringen moeten doen om het land veilig te houden voor de stijgende zeespiegel. De landbouw krijgt te maken met schade door zowel extreem droge als ongekend natte periodes. De stijging van de temperatuur verandert de leefgebieden van dieren en planten waardoor de biodiversiteit in rap tempo zal verminderen.

Ook de internationale gevolgen van klimaatverandering zullen we voelen. Denk maar aan droogte en overstromingen waardoor meer mensen zullen vluchten naar andere gebieden, waaronder Nederland.

Dat er echt iets moet veranderen weten we inmiddels wel. We kunnen niet langer wegkijken of naar anderen wijzen. Ook Oirschot heeft hierin een taak en moet serieus werken aan een oplossing voor de CO2-problematiek. D66 heeft daar altijd hard aan getrokken.

In 2008 stond al op de gemeente-agenda dat Oirschot energieneutraal wilde zijn in 2025, maar actie werd niet ondernomen. Wij zagen de haalbaarheid van 2025 wegglippen en hebben in 2016 het college van B en W met een motie opgeroepen om het klimaatakkoord van Parijs te verwerken tot gemeentelijk beleid, zodat Oirschot in 2025 energieneutraal zou zijn. In 2018 was nog niets gebeurd en werd duidelijk dat 2025 onhaalbaar was geworden.

De nieuwe deadline werd 2040. Om die niet weer door de vingers te laten glippen hebben wij na de verkiezingen erop aangedrongen om een stappenplan voor de transitie naar een CO2-neutraal Oirschot in 2040 als doelstelling op te nemen in het raadsakkoord.

In januari 2019 stond de uitvoeringsnota energiebeleid op de agenda. Zonder stappenplan. We hebben toen gerefereerd aan het raadsakkoord waarin toch echt staat dat we willen zien hoe we stapsgewijs bij een energieneutraal Oirschot komen.

In januari 2020 stond het budget uitvoeringsprogramma energiebeleid op de agenda en toen hebben we maar een amendement ingediend met de opdracht om uiterlijk in juni 2020 te komen met een stappenplan naar een energieneutraal Oirschot in 2040.

Nu is het zover. Als kleine partij, met één zetel, ben ik trots dat we het toch voor elkaar hebben gekregen om dit belangrijke onderwerp op de raadsagenda te krijgen. Ik heb veel waardering voor de partijen die ons hierin gesteund hebben. Dit is een enorm belangrijk thema. Oirschot is druk met allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor iedereen die met plezier in Oirschot woont. Ons doel is om te zorgen voor een toekomst waarin dit zo kan blijven.