Steun ons en help Nederland vooruit

Enquête langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal en Eindhovensedijk.

Op 24 februari 2015 gaat, zoals nu gepland, de gemeenteraad van Oirschot beslissen over het realiseren van de langzaam verkeersbrug over het Wilhelminakanaal. Dit is onderdeel van het project de Groene Corridor. Deze brug kan uitgevoerd worden als een lage ophaalbrug of een hoge vaste brug.

Zie de diverse maquettes,
Variant 1 – beweegbaar lage ophaalbrug,
Variant 2 – beweegbaar hoge ophaalbrug,
Variant 3 – vast diagonaal loop,
Variant 4 – vast diagonaal doorsteek

De provincie Noord-Brabant heeft een subsidie van € 1,9 miljoen voor de aanleg van de brug toegezegd. Voor beide typen bruggen moet onze gemeente voor de aanleg bijbetalen, tot € 1,2 miljoen. Daarnaast zijn voor een ophaalbrug de kosten hoger, omdat deze brug bedieningskosten kent (ongeveer € 3,6 miljoen eenmalig te voldoen door de gemeente Oirschot). Over de onderhoudskosten zijn nog geen gegevens bekend.

D66 Oirschot heeft geprobeerd in de raadsvergadering van 16 december 2014 om een referendum te organiseren over dit onderwerp, om u als inwoner, echt te betrekken bij een besluit over dit onderwerp. Helaas kregen we geen steun van B&W en de coalitiepartijen.

D66 Oirschot vindt het belangrijk, dat de wensen van de burgers goed bekend zijn bij de bestuurders. Ook vindt D66 Oirschot het van belang dat er met een bredere blik wordt gekeken naar andere manieren om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij willen we de verkeerssituatie op het nabijgelegen viaduct Kempenweg / Moorland / Koolmond betrekken. Verbreding hiervan voor fietsers en voetgangers, en verbetering van de op- en afritten is volgens ons een goed alternatief. Ook over de bereikbaarheid van Eindhoven via de Eindhovensedijk vinden wij de mening van de bevolking er toe doen.

Daarom hebben wij deze korte enquête opgezet. De resultaten zullen we in de opiniërende raadsvergadering van 3 februari 2015* meenemen in ons betoog en eind februari aan de gemeenteraad voorleggen. De resultaten zult u eind februari ook op onze website terug vinden.

De enquête kunt u tot 1 februari hier invullen.

Reacties kunt u ook sturen naar het secretariaat: D66 Oirschot, Zilverzand 31, 5689 AD Oirschot of mailen naar info@d66oirschot.nl.

Ook kunt u de enquête afgeven bij onze (burger)raadsleden en bestuurslid:
Piet van Esch, Kanaalstraat 30, 5688 EJ, Oirschot
Harry Sauer, de Gaanderij 20, 5688 TR, Oirschot
Marienette Wemelsfelder, Broekstraat 24, 5688 JX Spoordonk
JanCees van Beers, Willibrordstraat 2, 5091 CD Middelbeers
Joris van de Loo, Princeehof 4, 5688 BJ Oirschot

 

* Raadsvergadering van 3 februari is op verzoek van de wethouder verplaatst naar April 2015.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018