Steun ons en help Nederland vooruit

Harry Sauer, een IT ondernemer met een oog voor de samenleving. Vanaf het eerste uur was hij betrokken bij de oprichting van D66 Oirschot in 2009.  Fractiesecretaris en lid van de gemeenteraad sinds 2010. Kartrekker voor de lokale campagnes. Sinds Maart 2016 is hij de fractievoorzitter van de D66 Oirschot

 

Zijn persoonlijke speerpunten voor de gemeente Oirschot zijn:

 • Investeren in duurzame energietechnieken.
 • Goed werkend internet, ook in het buitengebied.
 • Verantwoord groen in de woonwijken. De zon moet ook bij u in huis kunnen schijnen.
 • Privatisering sportverenigingen alleen daar waar het kan en maatwerk is noodzakelijk.
 • Betere veilige verbindingen – A58 verbreden en minder sluipverkeer.
 • Veiligheid voor voetgangers, stoepen plaatsen waar nodig.

Verder is hij verantwoordelijk voor onderstaande onderwerpen.

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking (SRE, Kempengemeenten, etc.)
 • Beheer openbare ruimte, Verkeerszaken
 • Grondzaken, grond exploitatie en (sociaal/onderwijs-) vastgoed
 • Economische zaken (werkgelegenheid, locale bedrijfslocaties)
 • Economische zaken (centrummanagement)
 • Subsidiebeleid, accommodatiebeleid, sportvisie
 • Ruimtelijke ontwikkeling (bestemmingsplannen buitengebied)
 • Vergunningen
 • Milieu, klimaatbeleid, duurzaamheid
 • Agrarisch beleid
 • Financiën