Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Accepteren van LHBTI’s in de maatschappij

Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s) voelen zich veilig genoeg om ‘uit de kast’ te komen. Het kabinet wil dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij LHBTI’s meer accepteert.

Om het kabinetsbeleid goed uit te kunnen voeren moeten de gemeenten ook aan de slag. En dat begint bij het bewust worden dat LHTBI’s nog lang niet overal geaccepteerd zijn. De uitspraak van het CDA de wereld is van iedereen en iedereen is van de wereld is voor deze groep nog lang niet van toepassing.

Het is aan de gemeenten om regie te voeren in het voorkomen van uitsluitingen en discriminatie. 45 regenboogsteden zijn Oirschot voor gegaan en hebben LHBT-beleid geformuleerd. Amsterdam is de eerste stad die de I heeft toegevoegd. De I van Intersekse.

Intersekse is nagenoeg onzichtbaar in Nederland terwijl 1 op de 200 mensen is geboren met een lichaam dat niet overeenkomt met het stereotype man/vrouwbeeld.

De regenboog is het symbool voor gelijkheid van elke vorm van geaardheid. D66 Oirschot heeft daarom de gemeenteraad gevraagd om op een ludieke manier zichtbaarheid te geven aan dit onderwerp door middel van een regenboogbankje. En daarmee de eerste aanzet om het onderwerp bespreekbaar te maken en de acceptatie te vergroten. Helaas blijkt dat de meerderheid van de partijen een totaal ander beeld hebben over de werkelijkheid en soms zelfs minachtig er mee omgaan. Alleen Sociaal Progressief Oirschot steunde het initiatief van D66 Oirschot. Oirschot heeft nog een lange weg te gaan.

Gepubliceerd op 06-11-2019 - Laatst gewijzigd op 06-11-2019