Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement Budget uitvoeringsprogramma energiebeleid 28-1-2020

De gemeenteraad van Oirschot in vergadering bijeen op 28 januari 2020 ter bespreking van uitvoeringsprogramma energiebeleid

 

Overwegende dat:

  • In het raadsprogramma is opgenomen dat er een SMART stappenplan zal worden ontwikkeld om tot een CO2 neutrale gemeente te komen
  • Dat de raad het jaartal 2040 als zijnde energie-neutraal niet wenst te overschrijden.
  • Energiebeleid maatwerk voor de eigen gemeente dient te behelzen
  • Een evaluatie in kwartaal 3 of 4 van 2021, zoals gesteld in het voorstel, kort voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen ligt, en geen mogelijkheid meer tot bijsturen biedt,

 

Stelt het volgende amendement voor:

Onder besluitpunt 4;

–        In uiterlijk juni 2020 wordt een SMART stappenplan aan de raad voorgelegd waarin de planning duidelijk wordt van hoe de activiteiten leiden tot een haalbaar energieneutraal Oirschot in 2040. In uiterlijk 2021 zal specifiek beleid worden gepresenteerd over hoe om te gaan met het energievraagstuk in relatie tot de Oirschotse monumenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

 

Marienette Wemelsfelder                                         Corine van Overdijk

D66 Oirschot                                                                    VVD

 

Unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Gepubliceerd op 30-01-2020 - Laatst gewijzigd op 30-01-2020