Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement huishoudelijke afval

Vergaderdatum: 17 december 2019
Registratienummer: 2019/62/A02
Agendapunt nummer: 11
Amendement m.b.t. Agendapunt 11 Belastingverordening 2020

De gemeenteraad van Oirschot in vergadering bijeen op 17 december 2019 ter bespreking van belastingverordening 2020

Overwegende dat:
 voorkomen moet worden dat kosten van afval storten zodanig zijn dat meer illegale dumping gaat plaatsvinden.
 voor vergelijkbare soorten afval van dezelfde hoeveelheden de kosten van een zelfde ordegroten dienen te zijn, teneinde transparantie en acceptatie voor inwoners te optimaliseren
 het lediging van een container met 60 L huishoudelijk restafval €7,38 kost
 het aanbieden van een vuilniszak met huishoudelijke afval, maximaal 60 liter : €15,00 kost.

Stelt het volgende amendement voor:
In Het raadsbesluit 2019/62 wordt de volgende passage:
2.4.1 het aanbieden van een vuilniszak met huishoudelijke afval, maximaal 60 liter: €15,00 kost
Vervangen wordt door:
2.4.1 het aanbieden van een vuilniszak met huishoudelijke afval, maximaal 60 liter: €7,38 kost

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:
Marienette Wemelsfelder
D66 Oirschot

11. 2019 62 A02 amendement milieustraat4

Gepubliceerd op 18-01-2020 - Laatst gewijzigd op 18-01-2020