Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

De GPS voor Oirschot heet D66

G.P.S.: Groen, Progressief en Sociaal, dat is de richting die D66 de komende vier jaar in wil slaan en dat is hard nodig.

  • “Groen” om de vieze lucht in onze gemeente te zuiveren en serieus werk te maken van klimaatdoelstellingen,
  • “Progressief” omdat het hoog tijd is om duidelijke stappen te zetten in de samenwerking binnen de raad maar ook richting het stedelijk gebied en
  • “Sociaal” omdat wij als onderwijspartij niet alleen de ontwikkeling van onze kinderen en volwassenen in t oog houden maar ons ook heel bewust zijn van de vele ouderen die in onze gemeente wonen. Een groep die ook nog eens steeds groter wordt. Daarom willen wij een specifiek op ouderen gericht beleid.

 

In dit stukje willen we echter inzoomen op onze Groene agenda en u meenemen in één van onze ideeën om van Oirschot een werkelijk groene gemeente te maken.

Intensieve veeteelt

D66 heeft altijd gepleit voor een halt aan de intensieve veeteelt “ginne stert erbij” riepen we steeds.  Echter, als oppositie partij hebben we daarin, in de afgelopen vier jaar, maar weinig gehoor gevonden. De luchtkwaliteit is in Oirschot nog steeds ronduit slecht: fijnstofemissie, endoxinen, methaan en ammoniak, met als gevolg aandoeningen van de luchtwegen, besmettelijke ziekten als Q-koorts (met dodelijk risico) en een zware wissel op ons klimaat.

Daarom vinden we dat we de komende vier jaar een stap verder moeten gaan. De Intensieve veehouderij moet niet tot staan worden gebracht maar worden teruggedrongen.  Dat kan!  De provincie heeft namelijk gesteld dat er binnen de “Kempen-grenzen” voor elke 100 m2 stal die gebouwd wordt, er binnen de Kempen 110 m2 moet worden afgebroken. Zo wil men in het -veel-en-veel-te-veeteelt-volle-Brabant tot een reductie komen van het stuks vee.

Maar…..het risico van dit beleid voor onze gemeente is dat een rijke boer uit Oirschot de stalmeters koopt van bijvoorbeeld een boer in Bladel, die gaat stoppen. U snapt t al: dan worden Bladel en de Kempen in zijn totaliteit er misschien schoner van maar Oirschot zit dan met een nog grotere veestapel en dus een nog grotere problematiek.

Provinciebeleid vertalen naar lokaalbeleid

D66 Oirschot wil daarom met klem het provinciebeleid vertalen naar onze gemeentegrenzen. Voor elke 100 m2 die in Oirschot gebouwd gaat worden, moet er binnen Oirschot 110 m2 worden afgebroken!  Uiteraard moeten er daarnaast nog meer maatregelen worden genomen. Zo zal in het nieuwe veeteeltbeleid duidelijk moeten worden opgenomen dat een eventuele uitbreiding op veilige afstand van woonkernen en natuurgebieden geschiedt en dat technische oplossingen worden ingezet om emissies te reduceren: van intensief naar inventief.

Het belangrijkste is echter dat we direct beginnen met een nieuw beleid dat leidt naar minder vee binnen Oirschot.

 

 

Marienette Wemelsfelder

Fractievoorzitter D66 Oirschot

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018