Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

De groene corridor, het kan anders!    

D66 heeft in januari 2015 een enquête gehouden over onderdelen van de groene corridor. Het ging  over de aanleg van de langzaamverkeersbrug en over het openhouden van de Eindhovensedijk. Een meerderheid vond de brug overbodig en de Eindhovensedijk moest open blijven. Deze uitslag stelde het college voor een dilemma: kiezen we voor de Oirschotse bevolking of voor de eigen plannen. Het college koos voor de eigen plannen.

Daarom komt D66 nu met een alternatief plan om aan de wensen van de Oirschotse bevolking tegemoet te komen en tegelijkertijd het gedachtegoed van de groene corridor in stand te houden. Twee aanpassingen:

  1. Laat de langzaamverkeersbrug over het Wilhelminakanaal vervallen.

Deze brug is het laatste stuk van de groene corridor, bedoeld als een fietsverbinding tussen de stad Eindhoven en het dorp Oirschot. Het moet vooral toeristen en de mensen uit Eindhoven aantrekken. Wij vinden dat de kosten voor deze brug (een kleine € 4 miljoen, waarvan € 1,9 miljoen door Oirschot moet worden betaald) niet opwegen tegen de voordelen voor de toeristen en de eigen Oirschotse bevolking.

Wij hebben een alternatief hiervoor.

Verleg de groene corridor een stuk. Het laatste gedeelte van het traject kan vanaf de Eindhovensedijk via Kriekampen over de Miekoeksebrug en zeer groene kanaaldijk uitkomen via Parallelweg bij het Standaardplein. Op het kaartje aan de achterzijde is dit traject in beeld gebracht.

Dit traject geeft veel meer beleving. Er is een zeer interessant verhaal te vertellen over de ijzeren, militaire brug. Wat gebeurde hier in de Tweede Wereldoorlog? En wie was Mie Koek? Deze vragen lenen zich uitstekend voor een verhaal waar de toeristen naar uitkijken.

  1. Laat de Eindhovensedijk/Oirschotsedijk ongemoeid.

Het college is van plan om de Eindhovensedijk vanaf de Erica af te sluiten voor het autoverkeer. De gemeenteraad heeft eerder gezegd dat er geen afsluiting moet komen. Helaas zijn de coalitiepartijen gezwicht voor het nieuwe standpunt van het college.

Wij hebben een alternatief hiervoor.

Door een stukje Challenge variant weg te laten (zie kaartje achterzijde), kun je de bestaande Eindhovensedijk openhouden. Door het schrappen van het stuk tussen de afslag naar de Brainport Industries Campus (BIC) en de Spottersweg, kan de Eindhovensedijk intact blijven. De geplande ongelijkvloerse verbinding over het Beatrixkanaal kan komen te vervallen.

Door het laten vervallen van de langzaamverkeersbrug en de ongelijkvloerse verbinding bij het Beatrixkanaal kan er € 4,3 miljoen bespaard worden, terwijl dit nog een beter resultaat geeft ook. Het bespaarde geld kunnen we beter besteden aan maatschappelijke nuttige voorzieningen, zoals wellicht de unilocatie in de Beerzen en de kerken in Oostelbeers en Spoordonk.

Binnenkort wordt er, op aandringen van D66, een inspraakavond georganiseerd door de gemeente over de plannen met de Eindhovensedijk en de groene corridor. Burgers van Oirschot, laat u horen! Houd het Weekjournaal in de gaten voor de uitnodiging.

Aleternatief plan D66 Groene Corridor

Lees ook: D66 vraagt, de gemeente beloofd

Gepubliceerd op 03-10-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018