Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie mantelzorgwaardering

Motie raadsvergadering 29 oktober, agendapunt 5, Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 – 2023

Betreft afschaffen van de mantelzorgwaardering

Overwegende dat;

  • Ouderen door de overheid gestimuleerd worden zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen
  • Dit zonder (vrijwillige) hulp vaak niet mogelijk is
  • Vrijwilligers vaak onvoorbereid mantelzorger worden en daardoor vaak niet de juiste weg weten te vinden

Verzoek het college

Verzoekt het college

  • Met klem om de mantelzorgwaardering in ere te houden als blijk van waardering aan alle mantelzorgers.
  • Daarnaast kan deze waardering tot uiting komen door één of meerde malen per jaar een bijeenkomst te organiseren waar mantelzorgers vragen kunnen stellen en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.
  • Het instellen van een loket waar mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen.

Deze maatregelen sluiten daarmee naadloos aan op het te voeren beleid van het activeren van de gemeenschap. Tevens is het een stimulans voor de mantelzorgers om hun vrijwillige taken uit te blijven voeren. Hulp die zeker voor een groot deel van onze oudere inwoners onmisbaar is.

 

Namens Sociaal Progressief Oirschot                                  D66

Gepubliceerd op 31-10-2019 - Laatst gewijzigd op 31-10-2019