Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie minder regels, minder kosten, durven loslaten.

Onderstaande motie is door de volledige raad aangenomen.

Motie minder regels, minder kosten, durven loslaten.

De gemeenteraad van Oirschot in vergadering bijeen op 17 december 2013 ter bespreking van de APV 2014,
Overwegende dat,
De gemeente Oirschot diverse vergunningsverplichtingen kent.
Deze vergunningsverplichtingen ooit zijn ontstaan met een reden.
Deze reden bij sommige vergunningsverplichtingen door de samenleving momenteel niet meer als noodzakelijk wordt ervaren
Vergunningsverplichtingen kosten met zich meebrengen voor zowel burgers, bedrijven als gemeente.
Constateren dat,
De burgers en ondernemingen gebaat zijn met het verlagen van regeldruk.
Vergunningsverplichtingen hinderlijk kunnen zijn in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Door opname in de APV het voor burger en ondernemer goed inzichtelijk is aan welke regels men moet voldoen en daarmee de vergunningsverplichting kan komen te vervallen.
Verzoekt het college:
Binnen 12 maanden alle vergunningsverplichtingen in beeld te brengen die door de gemeente Oirschot aan de samenleving, burgers en bedrijven, worden opgelegd.
Aan te geven bij welke vergunningsverplichting belemmeringen zijn om de vergunningsplicht te schrappen.
Regels op te nemen in de APV, dan wel anderszins het stellen van algemene regels, om de vergunningsplicht drastisch te beperken.
En gaat over tot de orde van de dag.

nr. 2 Harry Sauer-kleinformaatIngediend door:
Harry Sauer/D66 afd. Oirschot

Gepubliceerd op 31-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018