Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

VERKIEZINGSBELOFTE MAAKT SCHULD. LETTERLIJK!

Het is weer verkiezingstijd. In Oirschot pakken alle partijen uit met grootse plannen, zoals een uncilocatie in de Beerzen, een nieuw sportpark Moorland, verbetering van de N395, steun aan de Enck, dorpshart Middelbeers, randweg, een atletiekbaan en ga zo maar door. Bij elkaar gaat dit minstens € 10 miljoen kosten.

Je hoort niemand over de financiële kant van het verhaal, maar deze ruimte bepaalt wat er gerealiseerd kan worden.

Er is volop waardering voor de financiële positie van Oirschot. Inderdaad, die ziet er nu goed uit. Echter, belangrijker is, wat is het financiële perspectief? Zijn de financiële middelen van Oirschot toekomst bestendig? Een kleine update van de financiële stand van zaken lijkt me op zijn plaats.

Eind 2014 hadden we nog ruim € 31 miljoen aan reserves; eind 2017 is daar nog € 22 miljoen van over. De afgelopen 4 jaar zijn onze reserves met € 9 miljoen gedaald! Hierbij moeten we ook nog bedenken dat er ieder jaar ongeveer € 1 miljoen extra belasting is opgehaald, door een extreme verhoging van de onroerend zaak belasting van 31%, anders was de daling nog groter geweest.

Een belangrijke inkomstenbron voor Oirschot is de verkoop van gronden. Die leverde en levert tot en met 2019 veel geld op. Daarna is het afgelopen met deze inkomsten. Ook het geld dat we hebben ontvangen voor de verkoop van ons Woonbedrijf (€ 12 miljoen) is ondertussen gebruikt.

Vanaf 2020 teren we in op de ontvangsten van de grondverkopen en als we alle verkiezingsbeloftes gaan realiseren moeten we veel geld lenen om die te kunnen betalen. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden, want het onderhoud aan wegen en de zorg voor de jeugd en ouderen mogen niet in het gedrang komen.

D66 staat voor goed rentmeesterschap, daarom roep ik alle partijen op, matig de toon en vertel het eerlijke verhaal tegen de kiezer. Niet alles kan. Want ook een Oirschotse verkiezingsbelofte maakt schuld. Letterlijk!

 

Joris van de Loo
D66 Oirschot

Gepubliceerd op 16-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018