Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Voorbereid op een toekomst met een ander klimaat – Marienette Wemelsfelder

Op het toetje van ons kerstdiner prijkten een paar prachtige driekleurige viooltjes. Ik kon ze, alsof het hartje zomer was, zo uit de tuin plukken. Mooi en lekker, maar toch… het gevoel dat het niet klopt kriebelde onaangenaam ergens van binnen.

Klimaatverandering, het houdt me bezig. Ik nam me voor een stukje te schijven om mijn angsten, mijn schuldgevoel over mijn eigen bijdrage aan de CO2-uitstoot, mijn gevoel van machteloosheid dat soms omslaat in het ‘we-moeten-nu-iets-doengevoel’ een beetje van me af te schrijven.

Bij het in kaart brengen van het onderwerp raakte ik aanvankelijk de weg kwijt: afnemende biodiversiteit, droogte, overstromingen, overbevolking, klimaatplan, transport, stikstofproblematiek, energietransitie, natuurrampen en zieke eiken op Landgoed de Baest. Je kan de lijst bijna zolang maken als je wilt. Alles lijkt samen te hangen.

Maar ik kwam ook steeds meer publicaties tegen waarin in oplossingen en kansen werd gedacht. Dat maakte duidelijk dat het uiteindelijk maar om één vraag gaat: wat kunnen wij als mensen als antwoord formuleren?

Verandering versnelt

Wat mij betreft is de vraag óf het klimaat verandert een gepasseerd station. In dat standpunt volg ik de 97 procent van de klimaatwetenschappers die het daarover eens zijn. Je moet wel heel veel moeite hebben met een ongewenste waarheid als je wilt ontkennen dat ons klimaat ongekend snel verandert en dat die verandering ook nog eens versnelt.

Daar staat tegenover dat ik ook heel veel vertrouwen heb in de vindingrijkheid van de mens en zeker in ons Nederlanders als het gaat om het vinden van een antwoord dat ons voorbereidt op de toekomst met een ander klimaat. De oplossingsrichtingen die ik tegenkwam waren divers: we gaan wave-energy gebruiken (de deining van de zee als energie-opwekker), of in plaats van varkens fokken gaan we wijndruiven verbouwen en de stijgende waterspiegel wordt opgevangen in bassins die weer gebruikt kunnen worden in droge periodes en… we krijgen heel veel meer bomen in Nederland, die weer aan nieuwe diersoorten kansen geven. Dat zou zomaar ook een heel aangename en gezonde wereld kunnen worden.

Voorwaarde om tot zo’n plezierige leefomgeving te komen, is wel dat de politiek mandaat krijgt van de kiezer. Een mandaat om te investeren in een gedegen langetermijnvisie.

De vraag is dus eigenlijk niet óf we voorbereid kunnen zijn maar of we voorbereid wíllen zijn.

Gepubliceerd op 16-01-2020 - Laatst gewijzigd op 16-01-2020