Steun ons en help Nederland vooruit

12 Er mogen meer windmolens komen in Oirschot

Helemaal mee eens

 

Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen we ook windmolens op land nodig hebben. Dat blijft nog steeds de betaalbaarste vorm van duurzame opwekking van energie. D66 wil wel dat dit onder goede voorwaarden gebeurt. Windmolens moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur worden neergezet, zoals bij snelwegen. D66 wil dat omwonenden écht inspraak hebben over windmolens in hun omgeving en kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie. Er worden eisen gesteld aan het geluid dat ze maken en mensen moeten altijd volwaardig gecompenseerd worden voor mogelijke schade.

D66 zet zich ook in voor het uitbreiden van zonne-energie. Dit is de gemakkelijkste vorm van duurzame energieopwekking die mensen thuis zelf kunnen toepassen. We willen daarom dat het voor mensen makkelijker wordt om zelf zonne-energie op te wekken en dat er een regeling blijft bestaan voor de teruglevering van stroom aan het netwerk.

 

zie ook: http://oirschot.d66.nl/standpunt-over/energie/

Laatst gewijzigd op 22 november 2018