Steun ons en help Nederland vooruit

18 De gemeente moet geld uittrekken om meer vluchtelingen op te kunnen vangen

Mee eens

D66 wil in asielzaken rechtvaardig, humaan en streng zijn. Liefst in Europese context.

De grote stroom van asielzoekers dienen evenredig verdeeld te worden over de Europese lidstaten.

Voor de Nederlandse overheid is het soms een grote uitdaging om locaties te vinden waar asielzoekers tijdelijk kunnen verblijven, het liefst willen we ook een evenredige verdeling over de provincies en gemeentes. Echter niet elke provincie of gemeente heeft evenveel ruimte en mogelijkheden om asielzoekers te plaatsen.

D66 Oirschot staat altijd open om asielzoekers in Oirschot op te nemen indien nodig.

Hierbij is het van belang dat de asielzoekers de mogelijkheid krijgen om te leren, te werken en te sporten en zo snel mogelijk kennis te kunnen nemen van onze gewoontes, waardes en taal en deel te kunnen nemen aan onze samenleving zodat integratie in plaats van polarisatie plaatsvindt. Dit bevordert hun zelfstandigheid en is tevens in het belang van de samenleving. Daarnaast is het van belang dat de inwoner goede voorlichting krijgt wat het betekend om asielzoekers op te nemen. D66 wil in asielzaken rechtvaardig, humaan en streng zijn. Liefst in Europese context. De grote stroom van asielzoekers dienen evenredig verdeeld te worden over de Europese lidstaten. Voor de Nederlandse overheid is het soms een grote uitdaging om locaties te vinden waar asielzoekers tijdelijk kunnen verblijven, het liefst willen we ook een evenredige verdeling over de provincies en gemeentes. Echter niet elke provincie of gemeente heeft evenveel ruimte en mogelijkheden om asielzoekers te plaatsen. D66 Oirschot staat altijd open om asielzoekers in Oirschot op te nemen indien nodig. Hierbij is het van belang dat de asielzoekers de mogelijkheid krijgen om te leren, te werken en te sporten en zo snel mogelijk kennis te kunnen nemen van onze gewoontes, waardes en taal en deel te kunnen nemen aan onze samenleving zodat integratie in plaats van polarisatie plaatsvindt. Dit bevordert hun zelfstandigheid en is tevens in het belang van de samenleving. Daarnaast is het van belang dat de inwoner goede voorlichting krijgt wat het betekend om asielzoekers op te nemen.

De gemeente moet werken aan een wederzijds begrip en verdraagzaamheid van inwoners t.ov. asielzoekers en visa versa. ersa.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018