Steun ons en help Nederland vooruit

24 De gemeente moet meer woningen beschikbaar stellen voor de opvang van asielzoekers en statushouders.

Niet mee eens

Opvang en woningen moeten evenredig verdeeld worden over Nederland.

Momenteel is er geen te kort aan opvang en Oirschot heeft reeds meer dan evenredig
veel bijgedragen aan opvang.

D66 wil in asielzaken rechtvaardig, humaan en streng zijn. Liefst in Europese
context. De grote stroom van asielzoekers dient evenredig verdeeld te worden over de
Europese lidstaten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018